ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • Banner Award
 • Banner ITA
 • Banner App Moac
 • Banner 26Feb1200x400

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรม
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับรางวัล องค์กรระดับ "คุณธรรมต้นแบบ" จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
  • สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

  • กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับรางวัล องค์กรระดับ "คุณธรรมต้นแบบ" จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  MOAC
  CPD
  CAD
  OCSC

  เมนูอื่นๆ

  งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม
  สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
  การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ
  Action Plan 2566

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook-ccttd6
  Youtube

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
  Copyright © 2022 Cooperative Technology Transfer center 6 Nakhonratchasima
  ภาพประกอบเว็บไซต์โดย : www.flaticon.com,www.freepik.com,www.canva.com

  BACK TO TOP