ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ2567
 • 28july67 New
 • Wan Shkrn Nakreiyn Baennexr
 • Kickoff 16May67 New
 • Outstanding work
 • Coop Policy
 • Vs66 70
 • Plan Del Coop2566 2570
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรม
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567
  • นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567
  • 6 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์
  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567

  • นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567

  • 6 ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสหกรณ์

  • วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  MOAC
  CPD
  CAD
  OCSC

  เมนูอื่นๆ

  งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม
  สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
  การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ
  Action Plan 2566

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook-ccttd6
  Youtube

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
  Copyright © 2022 Cooperative Technology Transfer center 6 Nakhonratchasima
  ภาพประกอบเว็บไซต์โดย : www.flaticon.com,www.freepik.com,www.canva.com

  BACK TO TOP